Testamente mall gratis

Att skriva ett testamente är viktigare än man kan tro. Detta är ett dokument som visar dina efterlevande vad du vill göra med dina ägodelar.

Kort sagt är ett testamente en trygghet som också kan minska risken för missförstånd och konflikter när du gått bort.

Det finns inga krav på att du måste vända dig till en jurist för att skriva ett testamente. Det går utmärkt att skriva ett testamente själv, helt gratis, så länge du följer formkraven.

Om du vill få hjälp med ditt testamente rekommenderar vi Juridiskadokument.nu. För endast 395 kr får du ett testamente som du vet är juridiskt korrekt. I priset ingår även juridisk rådgivning ifall det uppstår några tveksamheter vid upprättandet av testamentet.

På hemsidan Ekonomifokus kan du ladda ner en gratis mall för testamentet. Du hittar denna gratismall här.


Observera!
Kopiera aldrig en gratistext rakt av eftersom den inte är anpassad till er situation. Vill du däremot vara helt säker på att testamentet blir korrekt kan det vara bra att vända dig till en jurist som hjälper dig. Det kan kosta allt ifrån 500 kronor upp till 10 000 kronor, beroende på om du laddar ner färdiga dokumentmallar eller behöver boka in ett fysiskt möte med en jurist. 

Nedan får du lära dig mer om vad ett testamente är, vad det ska innehålla och vad du ska tänka på när du skriver det.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som visar en människas sista önskan i livet. Det träder i kraft när någon gått bort och fyller en viktig funktion för personens efterlevande. Genom att skriva ett testamente kan testatorn, alltså undertecknaren, bestämma vem som ska ärva vad. Testamentet kan också reglera om egendomen ska ges bort under speciella krav, till exempel att den ska räknas som enskild egendom. Det betyder att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning, vilket är ett bra sätt att ”skydda” egendomen. Kort sagt är dokumentet ett sätt för dig att försäkra dig om att rätt saker hamnar hos rätt person. Det blir också en trygghet för dina närstående eftersom det minskar risken för konflikter och missförstånd inom familjen.

Inbördes testamente och vårdnadstestamente

Två vanliga typer av testamenten är inbördes testamente och vårdnadstestamente.  

 • Inbördes testamente. Den här typen av testamente är framför allt vanligt bland sambor, syskon eller vänner som vill ärva av varandra vid en bortgång. I dessa fall gäller nämligen ingen arvsrätt enligt lag. 
 • Vårdnadstestamente. Vårdnadstestamentet visar tingsrätten och socialnämnden vem du vill ska få vårdnaden av ditt eller dina barn i händelse av att du går bort. 

Vad ska ett testamente innehålla?

För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Här går vi igenom hur du skriver ett testamente. 

 • Vad vill du testamentera? Du bestämmer själv vad du vill testamentera till dina efterlevande. Det kan vara allt ifrån pengar och värdepapper till fastigheter, bilar eller konst. 
 • Fördelning av egendom. Beskriv hur du vill att din egendom ska fördelas mellan dina kvarlevande. Du kan också välja att testamentera pengar eller andra tillgångar till olika välgörenhetsorganisationer. 
 • Arvtagarnas uppgifter. Ange arvtagarnas personnummer eller beskriv din relation och ange adress, telefonnummer eller andra uppgifter du har. Vill du skänka till en organisation anger du istället organisationsnumret. 
 • Signera med två vittnen. För att dokumentet ska vara giltigt måste din namnteckning bevittnas av två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller omfattas av testamentet. De måste dessutom veta om att de bevittnar ett testamente. 
 • Förvaring av testamentet. Se till att förvara testamentet på en trygg och säker plats. 

Att tänka på när du skriver testamente

Här är ett par saker som kan vara bra att tänka på innan du skriver ett testamente själv: 

 • Bröstarvingar, alltså barn och barnbarn, går inte att göra arvlösa med ett testamente. De har alltid rätt till sina laglotter. 
 • Du kan återkalla ett testamente genom att förstöra det, skriva ett nytt eller redogöra i det gamla testamentet inte längre är personens vilja. 
 • Det är viktigt att förvara testamentet på en säker plats, men det är inte ett krav för att det ska vara giltigt. 
 • Du behöver inte registrera testamentet hos någon myndighet, exempelvis Skatteverket, för att det ska gälla. 
 • Den som upprättar ett testamente måste i regel vara myndig.
 • Det går att skriva ett tillägg till ett befintligt testamente. Är ändringen stor är det dock bättre att riva det gamla dokumentet och skriva ett nytt.
 • Om du inte vill att den testamenterade egendomen ska ingå i en bodelning är det viktigt att den klassificeras som enskild egendom. 

Frågor och svar om testamenten

Här finner du vanliga frågor och svar om testamenten. Skulle det vara så att du efter att ha läst detta fortfarande känner dig osäker kring hur du ska göra för att skapa ett testamente?  För endast 395 kronor hjälper Juridiskadokument.nu dig med ditt testamente och ser till att allt går rätt till.

Ja, det går bra att skriva ett testamente själv. Det är dock viktigt att du följer formkraven, annars finns det risk att testamentet blir ogiltigt. Känner du dig osäker är det bättre att ta hjälp av en jurist.

I testamentet ska du beskriva hur din egendom ska fördelas mellan de personer som ska ärva dig. Längre upp kan du se vilken information som ska ingå i testamentet för att det ska vara giltigt. Du kan också ladda ner en kostnadsfri blankett att utgå ifrån.

Nej, så länge testatorn – det vill säga den som skrivit testamentet – lever är dokumentet inte en offentlig handling. 

Ja, så länge alla formkrav i testamentet är uppfyllda är dokumentet juridiskt bindande för alla parter. 

Det är viktigt att testamentet uppfyller alla formkrav. Det ska till exempel innehålla information om vem som ärver vad, information om arvtagarna, underskrift av testatorn och två vittnen.

Det behöver inte kosta något om du laddar ner och fyller i en gratis mall för testamente. Om du däremot vänder dig till en jurist kan det kosta mellan 500 kronor upp till 10 000 kronor beroende på hjälpen du får. 

Om det saknas ett testamente kommer egendomen att fördelas enligt svensk lag.