Samboavtal mall gratis

När det gäller samboavtal är det sällan själva utformningen som är viktig, utan själva innehållet. 

Vi rekommenderar att beställa ett samboavtal från Juridiskadokument.nu. För endast 395 kronor får man ett samboavtal som är juridiskt korrekt och upprättat av Thorlund Juristbyrå AB. I priset ingår även juridisk rådgivning ifall det uppstår funderingar längs vägen. 

Det kan vara värt några hundralappar att få ett juridiskt korrekt samboavtal och slippa problem i framtiden.

Boupplysningen erbjuder en bra gratis mall för samboavtalTänk på att ni ej bör kopiera en gratismall rakt av eftersom den inte är anpassad till er situation. Nedan berättar vi mer om hur samboavtal fungerar, vad det bör innehålla och varför det kan vara bra att ha ett.

Vad är ett samboavtal?

Inte alla som bor tillsammans räknas som sambor. Enligt Sambolagen (2003:376) är ett samboförhållande en form av stadigvarande parrelation mellan två partner som delar gemensamt hushåll, sysslor och utgifter. Kort sagt är samboförhållandet inget civilstånd i juridisk mening. Och för att skydda parterna i ett sådant förhållande har man tagit fram Sambolagen. Den ger sambor utrymme att själva avtala sina egna villkor och önskemål i ett så kallat samboavtal. Allt du och din sambo skaffar tillsammans räknas som samboegendom och ska ingå i en bodelning. Samboavtalet reglerar helt enkelt hur denna egendom ska fördelas vid en separation. 

Varför ska man skriva ett samboavtal?

När ni flyttar i er första gemensamma bostad kan ni äntligen börja planera för en framtid tillsammans, med allt vad det innebär.  Var och en tar med sig saker från sin tidigare bostad och ni kommer säkerligen att göra flera inköp gemensamt. Då tänker ni knappast på separation och bodelning. Men vad händer om ni går separata vägar?  Vem får vad?  Vem får bostaden? Vem flyttar ut?

Det är några frågor som är helt befogade. Sambolagens 50/50 uppdelning vid en separation kan till exempel bli orättvis för en part som till exempel köpt den gemensamma bostaden. De kan då tvingas dela lika med den andra parten när förhållandet upphör. Enkelt förklarat kan du se samboavtalet som en frivillig försäkring. Med ett giltigt, korrekt och detaljerat avtal kan du vara säker på att dina egna ägodelar förblir dina. Dessutom minskar risken att bli drabbad ekonomiskt i samband med ett uppbrott. Ni kan själva välja hur ni vill utforma avtalet och dess villkor. Om ni till exempel vill avtala bort Sambolagens 50/50-delning kan ni skriva det som en punkt i samboavtalet. Ni kan också bestämma hur ni gör med bostaden om ni går skilda vägar samt om viss egendom ska vara undantaget från bodelningen.

Vad bör ett samboavtal innehålla?

Det bästa är att skriva ett samboavtal redan innan ni ska flytta ihop. Då är ni införstådda med vad som gäller och kan lugnt börja möblera er bostad. 

Angående innehållet i ett samboavtal kan det exempelvis inkludera:

  • Parts enskilda egendom. Som enskild egendom räknas det som ena parten har fått i gåva eller igenom arv eller testamente. Detta ska alltså i regel inte delas med den andra parten.
  • Vad som ska ingå i en bodelning. Det är ni själva som bestämmer om det ska vara viss samboegendom, allt i hushållet eller att ena parten får all egendom. Detta kan ni göra om ni avtalar bort Sambolagens likadelning.
  • Ersättning för kontantinsats. Det gäller om en av er har betalat mer än den andra vid inköp av en gemensam bostad och ska bli ersatt för det. Då ska ni skriva ett nytt skuldebrev.
  • Komplettering med testamente. För att sambor ska kunna ärva varandra måste samboavtalet innehålla ett testamente. Om det inte finns något testamente har du till exempel en bostad och bohag som du äger till 50 procent medan andra delen ägs av din sambos kvarvarande.  

Vad händer med en gemensam bostad?

Om ni har köpt bostaden gemensamt ingår den i en eventuell bodelning i enlighet med Sambolagen. Är ni däremot överens om att bostaden ska gå till en av er ska ni skriva detta i samboavtalet. Det finns en undantagsregel då parten som bäst behöver bostaden har rätt att få den, oavsett vem som har betalat för den. Det gäller främst hyres- eller bostadsrätter. 

För att detta ska vara möjligt måste övertagandet vara skäligt, till exempel om det finns gemensamma barn i familjen som ska bo kvar med ena förälder. Eftersom denna regel är tvingande går den inte att avtala bort i ett samboavtal. Dessutom ska den som flyttar ut få full ersättning för sin del i bostaden.

Viktigt när ni skriver samboavtal

För att ett samboavtal ska vara giltigt är det bäst att följande kriterier är uppfyllda:  

  • Avtalet ska vara skriftligt.
  • Det är bra om det är daterat.
  • Båda parter ska underteckna avtalet. 
  • Varje part ska ha var sitt exemplar.

Ett samboavtal behöver i regel inga vittnen. Det finns dock de som rekommenderar att två vittnen skriver på som bevis på att parterna har undertecknat avtalet frivilligt.

samboavtal online

Frågor och svar om samboavtal

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande samboavtal. Känner ni er osäkra på det här med samboavtal och hur man ska gå till väga för att allt ska bli korrekt? För endast 395 kronor kan du köpa ett korrekt utformat samboavtal hos Juridiskadokument.se. Det finns även möjlighet att få ett samboavtal utfärdat av en jurist för 2495 kr ifall man tycker det känns svårt att fylla i det själv.

Du och din sambo kan med fördel skriva ett eget samboavtal, till exempel genom att ladda ner en gratis mall online att utgå efter. Vill ni vara säkra på att allt blir rätt bör ni dock vända er till en jurist.

Advokater, jurister och digitala juristtjänster kan hjälpa till med samboavtal. Det kanske kostar en liten slant, men det är värt alla missförstånd och problem som kan uppstå vid en separation.

Skriver du avtalet med hjälp av en gratismall behöver det inte kosta någonting alls. Vänder du dig däremot till en jurist kan priserna variera från 395 kronor upp till 2 500 kronor.

Det finns inga tidsgränser för att skriva ett samboavtal, men ju tidigare desto bättre.