Hyresavtal mall - Hyreskontrakt gratis

Ett hyresavtal visar både hyresvärd och hyresgäst vilka regler som gäller. Avtalet reglerar bland annat hyran, när den ska betalas samt vilka villkor som gäller för exempelvis uppsägning av hyreskontraktet.

Eftersom det enligt Jordabalken inte finns några formkrav för hur hyresavtal ska se ut går det bra att skriva ett själv eller använda en gratis mall för hyreskontrakt. Sådana exempel hittar du här:

Känner du dig otrygg eller osäker på att använda en gratis mall? Det finns prisvärda avtal hos Juridiskadokument.nu som är upprättade för särskilda ändamål. Deras hyresavtal kostar endast 395 kr – ett överkomligt pris enligt oss eftersom juridisk rådgivning ingår i priset.

Olika hyresavtal som finns hos juridiskadokument.nu:

 • Andrahandsuthyrning av bostadsrätt
 • Andrahandsuthyrning av hyresrätt
 • Andrahandsuthyrning av lokal
 • Uthyrning av villa
 • Uthyrning av rum

Vad är ett hyresavtal?

Ett hyresavtal, eller hyreskontrakt, är en överenskommelse mellan två parter, i det här fallet en hyresvärd och en hyresgäst. Det är också möjligt för en person som redan hyr en bostad att hyra ut den i andra hand. 

Hyresavtalet innehåller information om bostaden ifråga, hyra och vad som ingår i den, hyresperiod samt villkor gällande uppsägning. Avtalet kan också reglera vad hyresgästen får göra i bostaden, exempelvis gällande renovering och ombyggnad.

Reglerna gällande uthyrning av bostäder regleras i Jordabalken som också brukar kallas för hyreslagen. De flesta hyresavtal är skriftliga, även om lagen egentligen inte kräver det. Det beror helt enkelt på att ett skriftligt avtal är tryggare för båda parter än ett muntligt.Det enda som egentligen krävs enligt lag är att hyran för bostaden ska vara skälig, det vill säga likvärdig med övriga bostäder i närområdet.

Varför ska man skriva hyresavtal?

Att skriva ett hyreskontrakt är en trygghet både för den som hyr ut och den som hyr eftersom det gör båda parter medvetna om vad som gäller. På så sätt minskar risken för missförstånd eller konflikter efter att hyresperioden redan är inledd. En annan fördel är förstås att det blir enklare att bevisa ett kontraktsbrott om hyresvärden eller hyresgästen skulle bryta mot avtalet. Muntliga avtal gäller, men kan vara betydligt svårare att styrka i rätten.

Hur skriver man ett hyreskontrakt?

Du kan skriva hyreskontrakt på flera sätt:

 • På egen hand. Då utformar du ett avtal på egen hand där du inkluderar de viktigaste punkterna. Har du erfarenhet av att skriva hyresavtal tidigare kan detta vara ett bra alternativ.
 • Med en gratis mall. Det finns flera bra gratismallar för hyresavtal online som du kan använda dig av. Se bara till att ändra uppgifterna så att de passar din individuella situation.
 • Skriv hyresavtal med jurist. Om du vill vara säker på att allt går rätt till och att avtalet är juridiskt korrekt ska du vända dig till en jurist. Här får du ett skräddarsytt avtal innehållande villkor anpassade efter just din situation.

Tips! Om du vill ta hjälp av en jurist att skriva ett hyresavtal rekommenderar vi juristtjänsten Lexly.se. Här kan du skriva ett skräddarsytt avtal tillsammans med en jurist eller ladda ner ett juridiskt korrekt avtal mot en kostnad.

Vad ska ett hyreskontrakt innehålla?

Enligt Jordabalken finns det inga specifika formkrav för hyresavtal. Det innebär att skriftliga såväl som muntliga avtal gäller. Vi rekommenderar dock att hyresgäst och hyresvärd alltid upprättar ett skriftligt hyreskontrakt i två exemplar som båda parter signerar. På så sätt minskar risken för missförstånd och konflikter i efterhand. Några punkter som kan vara bra att ha med i hyresavtalet är följande:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter till hyresgäst och hyresvärdInformation om vilken bostad hyresavtalet avser
 • Under vilken period bostaden ska hyras ut
 • Månadshyra samt vad som ingår i den (el, vatten, internet, etc.)
 • När hyran ska betalas samt till vilket kontonummer
 • Villkor gällande uppsägningstid (gäller främst hyresavtal för andrahandsuthyrning)
hyresavtal mall

Att tänka på för dig som ska hyra ut

Om du planerar att hyra ut din bostad i andrahand måste du först se till att din bostadsrättsförening eller hyresvärd accepterar detta. Om du väljer att hyra ut ändå riskerar du att förlora ditt eget kontrakt. Du behöver dock inte be om tillåtelse om du bara ska hyra ut en del av bostaden till en inneboende. Det kan också vara bra att ta en kreditupplysning på din hyresgäst innan denne flyttar in. På så sätt kan du säkerställa att personen ifråga har de förutsättningar som krävs för att betala hyran.

Frågor och svar om hyresavtal

Här hittar du ett urval av vanliga frågor och svar gällande hyreskontrakt. Är du inte helt säker på hur du ska göra för att upprätta ett hyreskontrakt?

Via Juridiskadokument.nu kan du hitta olika typer av hyresavtal anpassade efter din situation. Alla avtal är upprättade av Juristbyrån Thorlund Juristbyrå AB. Företaget har fått hela 4,9/5 i betyg på deras Facebook recensioner.

Ett hyreskontrakt är ett dokument som visar att en hyresgäst och en hyresvärd ingått ett avtal. Avtalet innehåller information om hyresperiod, hyra, uppsägningstid samt kontaktinformation till båda parter.

När det gäller hyresavtal finns det inga specifika formkrav som behöver uppfyllas för att avtalet ska vara giltigt. Det är dock bra om kontraktet innehåller information om bostaden, kontaktuppgifter till båda parter, betalningsuppgifter samt information om hyra, hyresperiod och uppsägningstid.

Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet i förtid. Oftast sker detta när hyresgästen inte betalar hyran i tid eller att bostaden inte vårdats som utlovat.

Eftersom ett hyresavtal kan vara muntligt anses det ingått när den ena parten lämnat ett anbud som den andra parten accepterat. Vid skriftliga avtal börjar de gälla från datumet båda parter skrivit under kontraktet.

Det är inte nödvändigt att skriva hyresavtal för inneboende, men det kan ändå vara en fördel för att slippa konflikter och missförstånd i efterhand.