Gåvobrev mall gratis

Om du ska ge bort en gåva värd mycket pengar kan det vara en god idé att upprätta ett så kallat gåvobrev. Gåvobrevet fungerar nämligen som ett bevis på gåvan, men kan också reglera specifika villkor om sådan finns.

 den här sidan får du lära dig mer om hur gåvobrev fungerar och vad det ska innehålla. När du ska upprätta ett gåvobrev kan du antingen skriva det själv – eller köpa ett färdigt hos online juristen Juridiskadokument.nu för endast 395 kronor. Ett gåvobrev via Juridiskadokument.nu är upprättat av Juristbyrån Thorlund Juristbyrå AB. Det ingår även juridisk rådgivning ifall du undrar något vid upprättandet av gåvobrevet.

Vill du skriva ett gåvobrev på egen hand, men först se hur det kan se ut hittar du en gratis mall för gåvobrev hos Ekonomifokus.se. Tänk på att inkludera villkoren för gåvan om sådana gäller för att undvika tvister i framtiden. 

Observera! Kopiera aldrig en gratismall rakt av eftersom den inte är anpassad till er situation. 

Vad är ett gåvobrev?

Enkelt förklarat är ett gåvobrev ett dokument som bevisar att du gett bort något värt mycket pengar som en gåva. Oftast skriver man dessa dokument för konst, bilar, fastigheter och annat av större värde.  Gåvobrevet reglerar även specifika villkor, till exempel att personen ska nå en viss ålder innan de får gåvan eller att gåvan är enskild egendom. Att den är enskild egendom innebär att den är undantagen vid skilsmässa eller arvstvist. Att skriva ett gåvobrev kan minska missförstånd och tvister i framtiden, men det är inget måste vid gåva av lös egendom, exempelvis pengar.  Den enda gången du enligt lag är skyldig att skriva ett gåvobrev är om du ska ge bort en fastighet i gåva eller om det gäller en gåva mellan makar. 

När skriver man ett gåvobrev?

Det finns flera situationer då det kan vara en bra idé att skriva ett gåvobrev, till exempel om du:

  • Ska ge bort pengar till dina barn, men de ska få tillgång till dem först när de blivit myndiga.
  • Vill att gåvan ska stanna kvar i släkten. Då ska gåvan skrivas in som enskild egendom, så att den inte ingår i arvstvister eller bodelning.
  • Vill reglera hanteringen av gåvan i framtiden. Du kan till exempel skriva in som villkor att mottagaren inte får sälja gåvan inom ett visst antal år.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

Det är inte ett måste att ta hjälp av en jurist för att upprätta ett gåvobrev, även om det kan vara bra vid extra värdefulla gåvor.

Om du väljer att skriva dokumentet själv är det viktigt att du ser att det innehåller alla viktiga punkter, bland annat:

  • Namn och personnummer på den som ger och tar emot gåvan.
  • Beskrivning av egendomen som utgår gåvan.
  • Överlåtelseförklaring som anger att gåvogivaren överlåter egendomen till gåvotagaren.
  • Villkor för gåvan (om sådana finns).
  • Ort och datum.
  • Underskrift, både av den som ger och tar emot gåvan.

Tänk på! Gäller gåvobrevet mellan makar ska det skickas in till Skatteverket för registrering.

Gåvobrev fastighet

När det gäller gåvobrev för fastigheter, exempelvis bostadsrätter, gäller lite andra regler.

Först och främst ska gåvobrevet noggrant beskriva vilken bostad det avser. Det ska till exempel finnas information om adress, lägenhetsnummer, bostadsrättsförening och fastighetsbeteckning. Det måste dessutom finnas en tredje part som agerar vittne vid överlåtelsen.

Slutligen måste gåvobrevet skickas in till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om ändring av lagfarten. En lagfart är helt enkelt ett bevis på vem som äger fastigheten ifråga. Detta ska du göra inom tre månader efter du mottagit gåvan.

Om gåvobrevet gäller en bostadsrätt blir gåvan giltig först när den nya ägaren blivit beviljad medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Gåvobrev fastighet

Frågor och svar om gåvobrev

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande gåvobrev. Känner du dig lite osäker kring hur exakt du ska göra vid upprättande av ett gåvobrev?

Via Juridiskadokument.nu får du hjälp med ditt gåvobrev, antingen med hjälp av en jurist eller en färdigutformad mall. Det ingår alltid gratis juridisk rådgivning vid köp av en mall för eventuella frågor.

Det behöver inte kosta någonting om du skriver det själv. Väljer du däremot att ta hjälp av en jurist kan det kosta ett par hundralappar eller mer, beroende på vart du vänder dig.

Absolut. Vill du ge dina barn en större summa pengar är det en god idé att skriva ett gåvobrev som blir själva gåvan. Brevet fungerar då som dokumentation i de fall du vill att gåvan ska bli enskild egendom.

Du är inte tvungen enligt lag att skriva ett gåvobrev vid gåva av pengar, som räknas som lös egendom. Det kan dock vara bra att göra det ändå som bevis. 

Nej, men det kan vara bra att ta hjälp av en jurist när det rör sig om extra värdefull egendom, exempelvis fastigheter.

Gåvobrevet fungerar som ett bevis för en gåva och reglerar även eventuella villkor som gåvan har.

Ja, om det gäller en överlåtelse av fastighet. Annars krävs inget vittne vid undertecknandet.

Dokumentet ska innehålla namn och personnummer för båda parter, information om egendomen, ort och datum, överlåtelseförklaring och eventuella villkor. För att gåvobrevet ska vara giltigt ska det undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren.

Nej, det måste upprättas i samband med överlåtelsen av gåvan. Ett gåvobrev som du gör i efterhand är alltså inte giltigt.

Ja, det kan man. Då gäller det att du noggrant beskriver bostaden och skickar in gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om lagfartsändring. Det ska dessutom finnas ett vittne till överlåtelsen.