Bodelningsavtal mall gratis

Varje bodelning ska alltid avslutas med ett så kallat bodelningsavtal. Bodelningsavtalet är en trygghet för alla inblandade parter eftersom det tydliggör överenskommelserna kring uppdelningen av egendomen. Om du vill säkerställa att ditt bodelningsavtal är korrekt utformat rekommenderar vi att du använder en bodelningsavtal mall hos juridiskadokument.nu. För endast 395 kronor får du ett korrekt juridiskt utformat avtal av Thorlund Juristbyrå AB. Det ingår även kostnadsfri juridisk rådgivning ifall det uppstår tveksamheter vid upprättandet av ditt avtal.

Vill du direkt ladda ner en gratis mall för bodelningsavtal så hittar du en på Boupplysningen.se. Observera att du bör ej kopiera en gratismall rakt av då dessa ej är anpassad till er unika situation. De mallar som erbjuds gratis på nätet är generella och det är inte säkert att dessa täcker in alla era behov.

Nedan går vi igenom lite mer om bodelningsavtal och vad du bör tänka på när du upprättar ett sådant

Kort om bodelning

För att förstå vad ett bodelningsavtal är måste vi först reda ut begreppet bodelning. Bodelning betyder att du och din partner bestämmer vem som ska få vilken egendom om ert äktenskap eller samboförhållande tar slut. Det är också möjligt att göra en bodelning i samband med ett dödsfall, till exempel mellan syskon om en förälder avlider. Några exempel på saker som kan ingå i en bodelning är dyrare hobbyartiklar, så som sportutrustning, fordon, kamerautrustning, möbler, klockor, konst och dyrare smycken. Även immateriella tillgångar samt kapitalplaceringar kan ingå i bodelningen.

Så går en bodelning till i korthet:

  1. Bouppteckning. Bouppteckningen visar värdet på dina respektive din partners tillgångar, skulder och eventuell enskild egendom. 
  2. Värdering. Med hjälp av bouppteckningen värderar man skulderna och tillgångarna. 
  3. Lottläggning. I detta steg bestämmer ni hur tillgångarna ska fördelas mellan er. 
  4. Bodelningsavtal. Det sista steget är att skriva ett bodelningsavtal. Nedan får du lära dig mer om hur det fungerar. 

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument som krävs för att bodelningen ska vara giltig. Avtalet fastställer helt enkelt det ni kommit överens om i bodelningen och lottläggningen. Vanligtvis innehåller bodelningsavtalet en förteckning av tillgångarna som ska ingå i bodelningen, en tydlig beskrivning av hur de ska delas upp mellan parterna samt en nöjdhetsförklaring. Nöjdhetsförklaringen visar att båda parterna är nöjda med överenskommelsen. För att avtalet ska vara giltigt ska det överensstämma med verkligheten, vara skriftligt och undertecknat av alla inblandade parter.

Vad ska bodelningsavtalet innehålla?

I äktenskapsbalken finns det regler som visar hur egendomen i samband med en bodelning ska fördelas. Däremot gäller avtalsfrihet, vilket betyder att ni har rätt att fördela egendomen som ni själva vill i bodelningsavtalet. Därmed finns det inga specifika formkrav gällande hur ett bodelningsavtal ska se ut eller vad det ska innehålla. Det enda kravet för att avtalet ska vara giltigt är att det är skriftligt och undertecknat av samtliga parter.  Utöver det behöver avtalet enbart visa att en bodelning ägt rum och att båda partnerna kommit överens. Av praktiska skäl kan dock vara bra att tydligt specificera de viktigaste tillgångarna och fördelningen av dem. På så sätt minskar nämligen risken för konflikter eller missförstånd efter att avtalet är undertecknat. 

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

I och med att avtalet saknar specifika formkrav är det möjligt att skriva det själv, till exempel genom att använda en mall för bodelningsavtal. Då det finns en del juridiska krav att förhålla sig till kan det dock vara en god idé att ta hjälp av en jurist om du vill vara säker på att allt går rätt till. Detta kan vara extra viktigt om du planerar att använda avtalet som underlag hos exempelvis banken eller Skatteverket. Ett mellanting är att köpa en professionell mall för bodelning som utformats av jurister. Då behöver du bara fylla i de tomma fälten med information om bodelningen.

Olika bodelningsavtal

Om du vill ta hjälp av färdiga mallar kan vi rekommendera:

  • Juridiska Dokument – Här hittar du en rad betalda bodelningsavtal för både makar och sambo. Du kan också ladda ner särskilda blanketter avsedda för bodelning efter makens eller sambons bortgång. Det ingår alltid juridisk rådgivning hos Juridiska dokument vid köp av ett avtal. Denna aktör har även riktigt låga priser i kombination med grym support och bra omdömen via Trustpilot.se.
  • Lexly.se – Via online juristen Lexly.se kan du köpa avtalsmallar och även anlita hjälp av jurist ifall du vill ha juridisk hjälp till bra pris.
  • Ekonomifokus.se – Här kan du ladda ner en gratis mall för bodelningsavtal, både i PDF- och Word-format. Det finns även mycket information vad som gäller vid en bodelning.
bodelningsavtal mall gratis

Vad ska man tänka på när man skriver ett bodelningsavtal?

Här är ett par saker som kan vara bra att tänka på när du ska skriva ett bodelningsavtal. 

  • Skiv avtalet så snart som möjligt efter separationen. Det går att begära en bodelning flera år efter en separation, men då finns risken kan parternas ekonomi hunnit förändras avsevärt. Dessutom kan banken kräva ett bodelningsavtal när de beslutar om nya bolån.
  • Bodelningsavtal i samband med dödsfall. Här är det viktigt att avtalet upprättas och signeras av den bortgångnes arvingar för att det ska vara giltigt. 
  • Registrering hos Skatteverket är inte ett krav. Det går att registrera bodelningsavtalet, men det är inte ett måste så länge bodelningen sker efter en separation. Om ni däremot vill göra en bodelning under äktenskapet måste den godkännas av Skatteverket för att vara giltig.

Be om hjälp med värderingen. Det är viktigt att fastställa det nuvarande värdet på egendomen som ska ingå i en bodelning. För att allt ska bli rätt kan det vara en god idé att ta hjälp av en professionell värderare.

Frågor och svar om bodelningsavtal

Här hittar du vanliga frågor och svar om bodelningsavtal. Känner du dig osäker på exakt vad ditt bodelningsavtal ska innehålla? Då rekommenderar vi dig att vända dig till en jurist som erbjuder avtal online. För endast 395 kronor kan du köpa ett avtal hos juridiskadokument.nu och få gratis juridisk rådgivning ifall det uppstår tveksamheter.

Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument som visar att en bodelning ägt rum. Avtalet innehåller information om tillgångarna som ingått i bodelningen samt vem som fått vad.

Ja, så länge ni är överens om vilka tillgångar som ska gå till vem finns det ingen anledning att anlita en jurist eller bodelningsförrättare. Då går det bra att göra bodelningen själva.

Det finns inga specifika formkrav för den här typen av avtal. Däremot kan det vara till er fördel att lista alla tillgångar som ingår i bodelningen samt vem som får vad. Det kan också vara en bra idé att ha med en nöjdhetsförklaring som visar att båda parterna är nöjda med överenskommelsen.

För att avtalet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av de inblandade partnerna. 

Nej, om exempelvis en fastighet överlåts genom ett bodelningsavtal behöver ingen av parterna betala varken kapitalvinstskatt eller stämpelskatt vid ansökan om lagfart.