Arvskifteshandling mall gratis

Efter en bodelning är det dags att dela upp arvet och då behövs en så kallad arvskifteshandling. Detta är ett skriftligt avtal som visar hur arvet ska delas upp mellan arvtagarna. Avtalet kan också behövas för att kunna avsluta den avlidnes bankkonton.

Det går att skriva arvskifte själv, till exempel med hjälp av en gratis mall online. Eftersom detta är ett viktigt dokument så rekommenderar vi att du är noggrann.

Juridiskadokument.nu kan du köpa en juridiskt korrekt arvskifteshandling för endast 395 kr. Då ingår rådgivning och support så att handlingen blir korrekt ifylld.

Vi rekommenderar Lexly som hjälper dig att upprätta en arvskifteshandling via videomöte eller telefon. Vill du istället använda en gratis mall kan du hitta en här – Var dock noggrann så att du ej fyller i den felaktigt.

Nedan kan du lära dig mer om hur en arvskifteshandling fungerar, varför den behövs och vad den ska innehålla.

Vad är en arvskifteshandling?

Ett arvskifte kallas även arvskiftesavtal och är ett skriftligt dokument som visar vilka tillgångar i dödsboet som hör till olika arvtagarna efter en bodelning. Avtalet kan i regel upprättas när som helst och baseras på bouppteckningen tillsammans med andra viktiga dokument, exempelvis gåvobrev eller testamente.

När arvskifteshandlingen är signerad behöver den inte registreras någonstans. Den fungerar däremot som en fångeshandling, vilket betyder att delägarna i dödsboet kan använda den för att ändra ägaren av en fastighet eller värdepapper samt för att stänga bankkonton.

Varför behöver man en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen är nödvändig när det finns flera delägare i dödsboet eftersom den visar hur de olika tillgångarna ska delas upp. Utan ett arvskiftesavtal kan det bli missförstånd gällande hur arvet ska delas upp.

För att avtalet ska vara giltigt ska det vara underskrivet av alla dödsbodelägare. Det innebär också att alla måste vara överens. Om så inte är fallet behöver man vända sig till Tingsrätten och få hjälp av en boutredningsman. Skulle delägarna i dödsboet fortfarande inte enas kan det bli aktuellt med tvångsskifte.

Om det bara finns en dödsbodelägare, vid ett så kallat enmansdödsbo, behövs emellertid inte något arvskifte eftersom det i praktiken inte sker något egentligt arvskifte. Då övergår istället tillgångarna i enmansdödsboet till den enda delägaren i samband med bouppteckningen.

Det här ska arvskifteshandlingen innehålla:

En arvskifteshandling kräver ingen specifik mall eller blankett, utan delägarna i dödsboet är fria att upprätta ett arvskifte som de själva vill. Det viktigaste är att avtalet följer reglerna och bestämmelserna i ärvdabalken och att alla delägare skriver under dokumentet.

Handlingen ska lista de tillgångar i dödsboet som kräver ett ägarbyte eller som har ett högt värde. Några vanliga exempel på tillgångar som ett arvskifte ska innehålla är:

  • Pengar i bankkonton
  • Fastigheter
  • Värdepapper

Övriga tillgångar, exempelvis möbler, prydnader och liknande, brukar inte finnas med i avtalet utan delas upp separat mellan arvtagarna.

Skriva arvskifte själv eller med jurist?

Eftersom det inte finns några regler för hur en arvskifteshandling ska se ut, så länge den följer den svenska lagen, är det möjligt att skriva blanketten själv. Online går det att hitta gratis mallar för arvskifteshandling som går att anpassa efter den individuella situationen och fylla i.

Med tanke på att ett arvskiftesavtal är ett så pass viktigt dokument rekommenderar vi dock att ta hjälp av en jurist, exempelvis Lexly. Det säkerställer att avtalet följer regelverket och att det är utformat efter dödsbodelägarnas situation. På så sätt är det möjligt att minska risken för tids- och energikrävande missförstånd i efterhand.

arvskifte mall

Viktigt att tänka på vid arvskifte:

Det finns ett par saker som kan vara bra att tänka på vid ett arvskifte:

  • För att en arvskifteshandling ska vara giltig ska den vara skriftlig och undertecknad av samtliga dödsbodelägare.
  • Anmäl ägarbyte för fastigheter (lantmäteriet), bostadsrätter (hos bostadsrättsföreningen) och fordon.
  • Lös eventuella skulder med pengarna från dödsboet.
  • Stäng alla bankkonton när pengarna är överförda till delägarna i dödsboet.

FAQ - Arvskifteshandling

Här hittar du ett urval av vanliga frågor och svar gällande arvskiften. Är du inte helt hundra på hur du ska göra för att upprätta ett korrekt arvskifte?

Via Juridiskadokument.nu kan du köpa  juridiskt korrekta handlingar färdiga att fylla i för endast 395 kronor. Det ingår även fri juridisk rådgivning ifall du behöver hjälp längs vägen.

Du måste inte skriva ett arvskifte, utan det går att dela upp arvet på andra sätt så länge alla delägare i dödsboet är överens. Dock kan banken ibland kräva att det finns ett arvskiftesavtal för att kunna stänga den avlidnes konton.

Nej, om det bara finns en dödsbodelägare behövs inget arvskiftesavtal eftersom det inte sker något arvskifte.

Nej, arvskiftet behöver inte registreras hos Skatteverket. Det är dock viktigt att alla delägare i dödsboet har en kopia av handlingen om det uppstår konflikter gällande arvet.

Eftersom det inte finns några särskilda regler eller bestämmelser kring hur man skriver ett arvskiftesavtal kan du skriva det på egen hand tillsammans med dödsbodelägarna. Det är viktigt att ta med alla tillgångar av värde och specificera vem som ärver vad. Tänk även på att alla delägare måste skriva under avtalet för att det ska vara giltigt.

Ja, det är möjligt att hitta gratis mallar för arvskifteshandling. Tänk bara på att anpassa blanketten efter er situation. Vi rekommenderar att ta hjälp av en jurist för att säkerställa att allt går rätt till.