Fullmakt mall gratis online

En fullmakt är ett dokument som visar att du gett någon annan rätten att agera i ditt namn. För att både du och den du ger fullmakten ska känna er trygga är det av högsta vikt att fullmakten är korrekt utformad.
Idag är det möjligt att hitta gratismallar för fullmakt online, dessa kan vara ett bra alternativ för dig som vill skriva fullmakten själv. Dock bör du bör aldrig kopiera innehållet från en gratismall rakt av då villkoren i den färdiga fullmakten kan skilja sig från er unika situation. Därför rekommenderar vi att beställa en juridiskt korrekt mall från juridiskadokument.nu för endast 365 kronor. Det ingår även fri juridisk rådgivning i priset. Företaget har även 4,9 av 5 i betyg hos Trustpilot.com och hela 60.000 kunder som använt deras avtal.

Vill du inte betala för en granskad mall finner du gratis mallar för fullmakter på ekonomifokus.se.

Vill du vara helt säker på att dokumentet blir juridiskt korrekt och utformat efter ditt individuella behov rekommenderar dock som sagt att du tar hjälp av en advokat eller juristtjänst online. Läs vidare för att lära dig mer om hur en fullmakt fungerar och vad som krävs för att den ska vara giltigt.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som visar att du gett någon annan tillåtelse att utföra ett ärende eller fatta beslut i ditt namn, precis som om du skulle gjort det själv. Intyget har en rättslig bindande verkan och kan upprättas mellan både fysiska och juridiska personer. 

Den som lämnar fullmakten kallas för huvudman eller fullmaktsgivare och den som får fullmakten kallas mellanman, fullmäktig eller fullmaktstagare. Intyget bör föredragsvis vara skriftligt eftersom det är enklare att bevisa, men i många fall gäller även muntliga fullmakter. 

Fullmakten kan vara begränsad till specifika områden, ärenden eller tidsperioder. Information om vad mellanmannen har rätt att göra i huvudmannens namn ska vara tydligt specificerat i fullmakten.

Varför ska man skriva fullmakt?

Med hjälp av en fullmakt är det möjligt att överlåta det mesta till en annan person. Det kan till exempel röra sig om: 

 • Köp och beställningar
 • Försäljning av varor och tjänster
 • Uträttande av bankärenden
 • Förhandlingar 
 • Ingående av avtal 
 • Kontakt med försäkringsbolag
 • Företrädande av dödsbo 
 • Mottagande av paket
En fullmakt kan exempelvis krävas i samband med att du ansöker om ett lån med medlåntagare. Din medlåntagare kan då hantera direkta saker relaterat till ansökningen. Fullmakt och medlåntagare är vanligt när man ska samla lån för en bättre ränta

Hur skriver man en fullmakt och vad ska den innehålla?

I Sverige finns det inga speciella formkrav för fullmakter eller hur de ska se ut. Det viktigaste är att fullmakten innehåller den information som gör den juridiskt korrekta. Helst ska intyget vara skriftligt, men i vissa fall gäller även muntliga avtal. Här är några punkter som du alltid bör ta med när du skriver en fullmakt: 

 • Information om fullmaktsgivare och fullmäktige – Exempelvis namn, personnummer, (eller organisationsnummer) adress och kontaktuppgifter.
 • Giltighetstid – Hur länge fullmakten gäller. Det är även möjligt att skriva fullmakt utan tidsbegränsning även om detta inte rekommenderas. 
 • Fullmakt – Vad fullmäktige har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn.
 • Underskrifter – Båda parterna ska signera fullmakten.

Att återkalla en fullmakt

Det är möjligt att återkalla en fullmakt. Då måste fullmaktsgivaren meddela fullmäktige om återkallningen på ett lämpligt sätt, helst skriftligen via exempelvis mejl. På så sätt blir det enklare att bevisa återkallningen vid behov.

Olika typer av fullmakter 

Även om själva grundprincipen är densamma finns det flera olika typer av fullmakter. Det kan vara bra att känna till hur dessa fungerar och skillnaden mellan dem eftersom olika fullmakter passar vid olika tillfällen.

fullmakt mall gratis

Generalfullmakt

Detta är en generell fullmakt som ger fullmäktige rätt att göra allt i fullmakttagarens namn. Generalfullmakten kan vara bra för den som exempelvis behöver hjälpa en sjuk förälder med i princip alla ärenden. Istället för att skriva flera fullmakter för olika områden räcker det alltså med att skriva en generalfullmakt.

Ställningsfullmakt

Ställningsfullmakten är vanlig på arbetsplatser för att ge anställda möjlighet att fatta beslut gällande exempelvis försäljningar. Detta kan snabba upp processerna inom verksamheten och på så sätt ge ett bättre arbetsflöde. 

Handelsfullmakt (prokura) 

Detta är en fullmakt för handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor (för aktiebolag gäller generalfullmakten). Handelsfullmakten ger fullmäktige möjlighet att representera företaget i alla frågor, bortsett från vid fastighetsköp eller försäljning. 

Framtidsfullmakt 

En framtidsfullmakt ger du till någon du litar på om du vet att du inom kort inte kommer att kunna klara av ärenden och fatta vissa beslut. Det kan till exempel vara aktuellt om du blivit diagnostiserad med demens. 

Frågor och svar om fullmakter

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande fullmakt. Känner du dig lite osäker kring hur exakt du ska göra vid upprättande av en fullmakt?

Via Juridiskadokument.nu hittar du en prisvärd fullmakt för 365 kronor som du vet är juridiskt korrekt. Det ingår även fri juridisk hjälp ifall du undrar hur man fyller i något i kontraktet. 

En fullmakt skriver du antingen på egen hand eller med hjälp av en jurist. Dokumenten ska tydligt visa vilka åtaganden du lämnar över till en fullmäktige samt under hur lång tid. Båda parterna (och i vissa fall ett eller två vittnen) ska signera fullmakten för att den ska räknas som giltig.

Det finns flera olika typer av fullmakter idag, exempelvis generalfullmakt, ställningsfullmakt, framtidsfullmakt och prokura.

Nej, det finns inga regler som kräver att fullmakten måste vara bevittnad. Det kan dock vara bra att ha vittnen, gärna två stycken, framför allt om intyget gäller bankärenden.

Fullmaktstagaren är den som får fullmakten, det vill säga den som har möjlighet att göra något i fullmaktsgivarens namn. Fullmaktstagare kallas även för fullmäktige eller mellanman.

Nej, den behöver inte vara skriftlig, men det rekommenderas att den är det. Skriftliga avtal är nämligen betydligt enklare att bevisa än muntliga. För bankärenden krävs i princip alltid ett skriftligt avtal och helst ska det även ha ett eller flera vittnen.